1. Voor wie ? 2. Mijn visie 3. Enneagram als karaktertypologie 4. Persoonlijke coaching 5. Online coaching 6. Enneagram als procesmodel 7. Wie ben ik ? 8. Links 9. Contact
9. Contact
1. Voor wie ?
8. Links
7. Wie ben ik ? 2. Mijn visie
6. Enneagram als procesmodel 3. Enneagram als karaktertypologie
5. Online coaching 4. Persoonlijke coaching

3. Enneagram als karaktertypologie

Werken met het Enneagram begint meestal met de ontdekking van je eigen Enneatype. Daarom volgt hier een omschrijving van de negen Enneatypen zodat je alvast een beeld hebt van de belang­rijkste verschillen tussen de typen. Als eerste kennismaking met het Enneagram bieden de omschrijvingen een goede basis. Je kunt jezelf herkennen en an­deren typeren. Daarbij moet wel de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht worden genomen. Zelf kies je meestal het type dat je graag wilt zijn en niet wat je bent. Wees dus voorzicht i g in het typeren van anderen.

Inhoud omschrijving

Eén: “Perfectionist”
Zijn gericht op perfectie en zeggen dat alles altijd beter kan. Ze zijn principieel en idealistisch, houden er hoge normen en waarden op na en beoordelen anderen of die hieraan voldoen. ‘Enen' willen alles verbeteren en zijn bang om fouten te maken. Ze zijn zeer goed georgani­seerd en zorgen voor logica. Het zijn degenen die hoge eisen stellen aan zichzelf en anderen. Ze onderdrukken hun woede die er soms opeens uitkomt. Ze zijn wijs, realistisch, nobel en hebben een hoge moraal. ‘Enen' hechten veel waarde aan regels en structuren.

Twee: “Helper”
Zijn gericht op het helpen van anderen. Ze zijn gezellig, oprecht, vriendelijk en warm. Ze hebben het hart op de goede plaats. ‘Tweeën' richten zich altijd op de ander en weten wat de ander nodig heeft. Ze offeren zichzelf op om de ander te helpen. De ‘helpers' kunnen sentimenteel zijn en willen anderen behagen. Ze letten niet erg op wat ze zelf nodig hebben maar willen er zijn voor anderen. Ze willen liefde van anderen door liefde aan anderen te geven. Diep van binnen hebben ‘tweeën' een gevoel van eenzaamheid.

Drie: “Winnaar”
Succesvol, hardwerkend en netwerkend is een goede om­schrijving. Ze zijn ambitieus, charmant, competent, heb­ben veel energie en hechten aan status. ‘Drieën' maken zich vaak zorgen over hun imago en wat anderen over hen zeggen. Ze zijn de workaholics die zich zeer competitief opstellen. Ze passen hun imago aan de situatie aan. Ze kunnen goed leidinggeven, verliezen nooit het doel uit het oog en willen altijd winnen.

Vier: “Romanticus”
De romantici zijn zeer gevoelig, uiterst creatief, zelfbe­wust en gereserveerd. Ze zijn emotioneel, eerlijk, per­soonlijk en onderhevig aan stemmingen. Het gaat op-en-neer. De ‘vieren' voelen de gevoelens van ander­en alsof het hun eigen gevoelens zijn. Ze kunnen zich zelf minderwaardig en kwetsbaar voelen. Ze zijn in ieder geval uniek en willen niet gewoon zijn.

Vijf: “Waarnemer”
Ze zijn alert, hebben inzicht en vooral overzicht. ‘Vijven' zijn de waarnemers die zichzelf kunnen isoleren om de zaak van alle kanten te bekijken en dan met een scherpe analyse te komen. Ze geven niet om kleding en imago en houden niet van emoties. Ze zijn rustig, analytisch, onafhankelijk, competent en kunnen excentriek zijn. Het zijn rustige mensen met visie die niet erg opvallen.

Zes: “Loyalist”
Toegewijd, gericht op zekerheid, betrouwbaar, hardwerkend en verantwoordelijk. ‘Zessen' moeten wel goed uitgelegd krijgen wat er van hen wordt verwacht en wie waar verantwoordelijk voor is. Ze kunnen in stress goed werken, terwijl ze daarover erg klagen. Ze hebben problemen met hun zelfvertrouwen en hebben bevestiging nodig. Ze zijn vaak te voorzichtig en wat angstig. ‘Zessen' zijn gezellig en hechten veel waarde aan betrouwbare vrienden en collega's. Ze komen op voor de zwakkeren.

Zeven: “Avonturier”
Productief, druk, optimistisch en spontaan. Ze hebben veel ideeën en moeten veel opties hebben om goed te kunnen functioneren. Het zijn de charmeurs die het avontuur zoeken. Ze zijn gek op uitdagingen en zien weinig problemen, wel oplossingen. ‘Zevens' zijn praktisch, maar hebben niet veel discipline. Het zijn uitstellers van zaken die niet leuk zijn om te doen. Ze zijn gezel­lig, leuk, charmant, maar hun impulsiviteit kan hen wel eens in problemen brengen.

Acht: “Baas”
Krachtig, sterk, dominant en vol zelfvertrouwen. Ze be­schermen graag anderen en hebben een hekel aan zwakte. Het zijn trotse mensen, die vaak lichamelijk sterk lijken. Ze willen controle over de situatie en als ze dat niet krijgen worden ze confronterend en intimide­rend. Ze hebben een klein hartje, maar zorgen ervoor dat anderen niet te dichtbij komen. Ze vertrouwen op hun eigen kracht. Het zijn de leiders uit het Enneagram.

Negen: “Vredesstichter”
Zij zijn makkelijk, stabiel, wekken vertrouwen en ver mijden ruzies. Het zijn vriendelijke mensen die begrip hebben voor alle standpunten. Daarom zijn het vrede­stichters, maar ze kunnen zelf moeilijk kiezen. ‘Is het ja of zal ik nee zeggen?' Ze zijn spiritueel, begripvol en hebben tijd nodig om iets klaar te krijgen. ‘Negens' kun­nen wel eens koppig zijn. Ze brengen graag men­sen bij elkaar om een conflict uit te praten, maar verdoven zichzelf als er echte problemen in hun eigen leven zijn.