1. Voor wie ? 2. Mijn visie 3. Enneagram als karaktertypologie 4. Persoonlijke coaching 5. Online coaching 6. Enneagram als procesmodel 7. Wie ben ik ? 8. Links 9. Contact
9. Contact
1. Voor wie ?
8. Links
7. Wie ben ik ? 2. Mijn visie
6. Enneagram als procesmodel 3. Enneagram als karaktertypologie
5. Online coaching 4. Persoonlijke coaching

4. Coaching

Gefeliciteerd! Je hebt bijna de stap gezet om op weg te gaan. Laat je niet, door wat dan ook voor omstandigheden, weerhouden.

Ieder proces, of het nu om een persoonlijk , bedrijf- of productieproces gaat, is aan de hand van het Enneagram beter te begrijpen. Het Enneagram is een zeer sterk psychologisch model en wordt gebruikt als hulpmiddel om je zelfinzicht te vergroten. Het kan daardoor een handvat bieden voor persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van eigen effectiviteit en het doorbreken van oude patronen.

Inhoud werkmethode (Klik hier)

Nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden worden de coach-/trainingsdoelen vastgesteld.
De volgende stap bestaat uit analyse door middel van gesprek, testen en type-interview. Op grond van de verkregen informatie bepalen we het coach-/ trainingsprogramma. Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de eigen persoonlijkheid. Aan de orde komen de belangrijkste kenmerken, kwaliteiten, valkuilen en gedragspatronen. Tijdens de sessies wordt gewerkt aan reflectie, persoonlijke effectiviteit en onderlinge communicatie.

We doen oefeningen en tussen de sessies in werk je aan opdrachten.

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek over de opgedane leerervaringen en wederzijdse verwachtingen. Tijdens dit gesprek komt de eventuele rapportage en overdracht aan de werkgever aan de orde.


Ieder proces, of het nu om een persoonlijk, bedrijf - of productieproces gaat, is aan de hand van het Enneagram beter te begrijpen. Het Enneagram is een zeer sterk psychologisch model en wordt gebruikt als hulpmiddel om je zelfinzicht te vergroten. Het kan daardoor een handvat bieden voor persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van eigen effectiviteit, het doorbreken van oude patronen en in teamverband die van medewerkers onderling.

Inhoud werkmethode (Klik hier)

Nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden worden de coach-/trainingsdoelen vastgesteld.
De volgende stap bestaat uit analyse door middel van gesprek, testen en type-interview. Op grond van de verkregen informatie bepalen we het coach-/ trainingsprogramma. Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de eigen persoonlijkheid en de teamstijl. Aan de orde komen de belangrijkste kenmerken, kwaliteiten, valkuilen en gedragspatronen van de verschillende personen en het team. Tijdens de sessies wordt gewerkt aan reflectie, persoonlijke effectiviteit en onderlinge communicatie.

We doen oefeningen en tussen de sessies in werken de teamleden aan opdrachten.

Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek over de opgedane leerervaringen en wederzijdse verwachtingen. Tijdens dit gesprek komt de eventuele rapportage en overdracht aan de werkgever aan de orde.

Enneagram Integratie Kunde (EIK) gaat uit van een aantal methoden en modellen en is ontwikkeld door Willem Jan van de Wetering en Roy Martina. De basis is uiteraard het Enneagram. De EIK-methode is gebaseerd op het principe dat onder het Enneatype dat men denkt te zijn nog een ander Enneatype schuilt. Het Enneatype waar je kracht ligt om je problemen aan te pakken.
Gedrag is de uitkomst van kernkwaliteiten, opvoeding, impressie, belemmerende overtuigingen, onderdrukte emoties en nog veel meer. Gedrag is het uiterlijk. Het gaat om het innerlijk. Bij EIK is het van belang om het uiterlijk te herkennen en op zoek te gaan naar je ware aard, je essentie.

Inhoud EIK-methode (Klik hier)

Nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden worden de coachdoelen vastgesteld. De volgende stap bestaat uit analyse door middel van gesprek en testen door middel van de spiertest (de spiertest is een testmethode, die zijn grondslag heeft in de Kinesiologie).
Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de eigen persoonlijkheid. Aan de orde komen de belangrijkste kenmerken, kwaliteiten, valkuilen en gedragspatronen. Tijdens de sessies wordt gewerkt aan reflectie, persoonlijke effectiviteit en onderlinge communicatie. Tevens wordt gewerkt aan het opruimen van oude blokkades en beperkende overtuigingen met bijvoorbeeld Emotioneel Evenwicht- en Chakra Balancingtechnieken.
Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek over de opgedane leerervaringen en wederzijdse verwachtingen. Tijdens dit gesprek komt de eventuele rapportage en overdracht aan de werkgever aan de orde.

Het belangrijkste effect van de EIK-methode is de diepgang. Met behulp van de spiertest dring je snel door tot de kern van het probleem en de mogelijke oorsprong hiervan. De “opruimingstechnieken” hebben als effect dat je hier ook echt los van kunt komen.